empty
 
 
Cuộc đua FX-1

Cuộc đua FX-1

Below is the list of participants registered for the current step of the FX-1 Rally contest held by InstaForex. You can register for the next step of the contest right now clicking the Registration button.
Tham gia

$ 6,000
Giải thưởng tháng Hai
$ 7,500
Giải thưởng tháng Một
$ 6,000
Giải thưởng tháng Mười Hai
$ 6,000
Giải thưởng tháng Mười Một
$ 7,500
Giải thưởng tháng Mười

Bạn sẽ thấy tên mình hiển thị trong phần danh sách thành viên tham gia trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi đăng ký. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các cuộc thi do Công ty InstaForex tổ chức, vui lòng gửi email tới Ban Quản Trị Cuộc Thi và Chiến Dịch: tournament@instaforex.com.

Cuộc thi hiện tại đã bắt đầu, nó sẽ kết thúc vào 23:59 March 24, 2023. Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo sẽ diễn ra từ 00:00 March 31, 2023 đến 23:59 March 31, 2023.* Việc đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo kết thúc 1 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.

*Cuộc thi được tổ chức vào thời điểm cuối

Thời gian đếm ngược của cuộc thi:

00
Ngày
05
Giờ
32
Phút

Làm thế nào để tham gia

Register for the contest

1

Get an initial deposit of $40,000

2

Make transactions with a leverage of 1:500

3

Choose a trade size from 0.01 to 10 lots

4

Win together with InstaForex

5

Free participation

The contest is weekly, from 00:00 Monday to 23:59 Friday

You can register for the next weekly contest all through the week preceding it. Registration finishes 1 (one) hour before the contest starts

Initial deposit of $40,000 is equal for all participants and cannot be changed

Leverage is 1:500

The prize pool of each weekly contest amounts to $1,500

The minimum trade size is 0.01 lot, the maximum is 10 lots

The contest results are summed up at 12:00 GMT+3 on Saturday

Đăng ký
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về cách cải thiện các cuộc thi và chiến dịch của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua contest-ideas@instaforex.com.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.