empty
 
 

InstaForex là một thương hiệu nổi tiếng trên thị trường dịch vụ Forex; do đó, chúng tôi có quyền tự hào về những thành tựu mà công ty đã đạt được và bảo vệ về mặt pháp lý những quyền hạn của chúng tôi. Cùng với việc mở rộng mạng lưới các sản phẩm và dịch vụ cho các khách hàng và đối tác, chúng tôi cũng tạo ra những cái tên mới để được pháp luật bảo vệ. Những nhãn hiệu sau đây là những tài sản đã được đăng ký bản quyền của Tập đoàn InstaFintech tại châu Âu và châu Á:

  • InstaForex™
  • Insta™
  • ForexCopy™
  • Forex Informer™
  • Forex Widget™

Logo, trang web và các biểu tượng khác của Tập đoàn InstaFintech được bảo vệ bởi luật nhãn hiệu, bản quyền và luật sở hữu trí tuệ. Mọi hành vi sử dụng trái phép những nhãn hiệu này đều bị nghiêm cấm. Chúng tôi tin rằng điều này đóng góp một phần rất quan trọng cho sự phát triển của công ty và các đối tác có thể yên tâm rằng thương hiệu InstaForex luôn luôn được pháp luật bảo vệ.

Nếu bạn muốn được cấp phép sử dụng những nhãn hiệu trên đây, vui lòng gửi yêu cầu tới partners@instaforex.com

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback