empty
 
 
Các nhà giao dịch PAMM

Hệ thống PAMM dành cho các nhà quản lý giao dịch

Hệ thống PAMM được thực hiện bởi Công ty InstaForex Company là phương pháp tốt nhất để thu hút các khoản đầu tư vào tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn thực sự muốn thu hút các khoản đầu tư vào tài khoản giao dịch của bạn, hệ thống InstaForex PAMM sẽ làm cho việc tìm kiếm của các nhà đầu tư trở nên nhanh chóng và thuận lợi. Sau khi đăng ký với hệ thống PAMM với tư cách một nhà giao dịch quản lý, tài khoản của bạn sẽ được bổ sung vào danh sách quản lý, điều này giúp tài khoản của bạn trở nên dễ tìm kiếm với các nhà đầu tư.

Các cơ hội từ hệ thống PAMM cho các nhà quản lý giao dịch:

 • Quản lý tất cả các khoản đầu tư trong một tài khoản
 • Không giới hạn giá trị các khoản đầu tư: một nhà đầu tư có thể đặt cọc từ 1 đến hàng trăm ngàn đô - la để nhận phần tương ứng trong tài khoản
 • Đăng ký nhanh và thuận tiện
 • Điều hành tài khoản sau khi đăng ký
 • Các yêu cầu trực tuyến từ các nhà đầu tư
 • Thông báo qua email và SMS về các yêu cầu đầu tư
 • Từ chối các yêu cầu đầu tư: một nhà giao dịch có thể chỉ chấp nhận các yêu cầu anh ta quan tâm
 • Tự động tính toán phần lãi chia của nhà giao dịch
 • Tự động sửa lại phần lãi chia của nhà giao dịch sau khi việc hoàn lại tiền đầu tư được thực hiện
 • Hoàn lại tiền đầu tư theo quyền định đoạt của nhà giao dịch: nhà giao dịch có thể nhận một phần lợi nhuận nếu muốn
 • Rút cổ phần theo sự định đoạt của nhà giao dịch: sau khi các nhà đầu tư nộp tiền vào một tài khoản giao dịch, vốn của chính nhà giao dịch có thể được rút lại (phần lợi nhuận tự do)
 • Điều hành tài khoản và khả năng quảng bá dự án trên Internet

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý giao dịch?

Bất cứ khách hàng của InstaForex đang có một tài khoản hoạt động của cũng có thể trở thành một nhà quản lý giao dịch với hệ thống InstaForex PAMM. NẾu bạn đã có một tài khoản giao dịch với công ty InstaForex, để đăng ký hệ thống PAMM, hãy uỷ quyền ở Bộ phận Khách hàng và bấm vào đường link hệ thống PAMM tại menu bên trái. Nhập tên dự án của bạn, thông tin để các nhà đầu tư liên hệ với bạn, điều chỉnh các cài đặt về dự án PAMM của bạn và hoàn tất việc đăng ký.

Ngay sau khi đăng ký, tài khoản của bạn đã thuộc hệ thống PAMM PAMM và xuất hiện trên danh sách Điều hành được hiển thị với các nhà đầu tư tiềm năng thuộc Bộ phận Khách hàng trên trang web chính thức của công ty bạn và trên các trang web của các đối tác.

Bạn sẽ bắt đầu nhận các yêu cầu đầu tư trong một vài giờ đồng hồ sau khi đăng ký. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối các yêu cầu đó. Danh sách các yêu cầu được hiển thị trong khu vực Các đầu tư của tôi của Bộ phận PAMM.

Để có thêm thông tin chi tiết về việc trở thành nhà quản lý giao dịch trong hệ thống PAMM với công ty InstaForex, vui lòng ghé thăm Trang đăng ký hệ thống PAMM.


Hoa hồng giao dịch

Phần quan trọng trong hệ thống PAMM là hoa hồng của nhà giao dịch cho việc quản lý các quỹ đầu tư. Vì vậy, trong trường hợp một quỹ đầu tư mang lại lợi nhuận, nhà giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận tương ứng với cổ phần của anh ấy trong dự án và tiền hoa hồng cho việc quản lý quỹ đầu tư, tiền hoa hồng này sẽ được tích luỹ vào tài khoản giao dịch PAMM sau khi việc hoàn lại tiền đầu tư được thực hiện.

Các tài khoản giao dịch PAMM hoạt động như thế nào:

Sau khi đăng ký với hệ thống PAMM và bổ sung tài khoản, nhà giao dịch sẽ bắt đầu các giao dịch và thể hiện các kết quả tích cực. Tài khoản giao dịch PAMM thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tiềm năng những người cuối cùng sẽ ra quyết định đầu tư. Nhà giao dịch PAMM nhận các yêu cầu đầu tư, chấp nhận và chờ sự đồng bộ hoá. Thường việc đồng bộ sẽ mất khoảng một tiếng đồng hồ, vì vậy thời gian chờ đợi sẽ không vượt quá nửa tiếng. Sau khi khoản tiền đầu tư đến, nhà giao dịch PAMM có thể bắt đầu làm việc. Trong trường hợp có lãi, phần chia lãi của nhà giao dịch và nhà đầu tư được hiển thị trên trang quản lý. Nếu nhà giao dịch PAMM hay nhà đầu tư quyết định việc hoàn quỹ, phần chia của nhà đầu tư sẽ được rút khỏi tài khoản của nhà giao dịch PAMM. Đồng thời một phần lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ được trả lại tài khoản của nhà giao dịch PAMM như một khoản hoa hồng.


Đăng ký đồng thời trong hệ thống PAMM và ForexCopy.

Khách hàng InstaForex có vô số cơ hội để đăng ký trong cả hai hệ thống mà chỉ sử dụng một tài khoản giao dịch. Như vậy, với một tài khoản giao dịch, các nhà giao dịch không chỉ có thể chấp nhận các khoản đầu tư trong các dự án PAMM của họ, mà còn cung cấp các giao dịch của họ cho việc sao chép trong hệ thống ForexCopy. Đổi lại, khách hàng InstaForex được tự do lựa chọn cách mà họ muốn để kiếm tiền từ kết quả của các nhà giao dịch đã đăng ký trong cả hai hệ thống. Đó là, họ có thể đầu tư vào các dự án PAMM của các nhà giao dịch như là các nhà đầu tư PAMM hoặc sao chép các giao dịch của họ như những người theo dõi ForexCopy.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback