empty
 
 

Tiền thưởng 30% cho mỗi khoản tiền ký quỹ

InstaForex cung cấp cho khách hàng cơ hội để nhận tiền thưởng Welcome lên đến 30% cho mỗi tài khoản giao dịch.

Để nhận tiền thưởng Welcome, bạn cần đăng kí một tài khoản giao dịch trực tiếp và điền vào mẫu đơn đăng kí trực tuyến. Tất cả những thủ tục được để cập bên trên rất đơn giản và không tốn nhiều thời gian.

Đăng kí tài khoản giao dịch trực tiếp

Bạn có thể đăng kí tài khoản giao dịch trực tiếp tại. Bạn có thể mở tài khoản của bất kìa loại tiền tệ nào dể có thể nhận tiền thưởng.

More

* Chỉ dành cho những khách hàng đăng kí lần đầu. Nếu bạn là chủ của tài khoản bonus của InstaForex thì bạn có thể bắt đầu từ bước 2.

Gửi tiền

Để nhận tiền thưởng Welcome, bạn nên kích hoạt tài khoản giao dịch của bạn bằng việc gửi bất kì khoản tiền nào vào tài khoản bằng bất kì cách nào.

More

Đăng kí nhận thưởng

Sau khi đăng kí tài khoản trực tiếp, bạn sẽ được yêu cầu điền vào bản đăng kí nhận thưởng 30% và cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản giao dịch của bạn.

More

Nhận tiền thưởng Welcome cho tài khoản giao dịch

Tiền thưởng Welcome 30% sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn tự động.

More

30% Tiền thưởng
Rút lợi nhuận Cho phép
Xác nhận Không yêu cầu
Số tiền thưởng tối đa Vô hạn
Nguyên tắc ghi có Đối với mỗi ký quỹ mới
Các khoản tiền thưởng tương thích Tiền thưởng
Câu lạc bộ
Có thể sử dụng cho các khách hàng mới Có sẵn
Có thể sử dụng cho những người giữ nhiều tài khoản Có sẵn
Số lượng phiếu dành cho việc rút tiền thưởng X*3 số lượng phiếu InstaForex, trong đó X là tổng số tiền của tất cả các khoản tiền thưởng được nhận
Đòn bẩy tối đa 1:1000
Đầu tư PAMM Not Available
Dừng lỗ 10%

InstaForex Club

InstaForex cung cấp cho khách hàng một cơ hội tuyệt vời để tăng tiền thưởng cho tất cả các tài khoản tiền gửi vào tài khoản giao dịch. Bây giờ tất cả mọi người có thể tăng mức tiền thưởng tiêu chuẩn từ 30% lên đến 40%. Bạn có thể có được lợi ích như vậy sau khi gia nhập vào câu lạc bộ thượng lưu InstaForex Club -. Ngoài việc được hưởng các ưu đãi cho việc tham gia vào các cuộc thi và chiến dịch của InstaForex, bất kỳ thành viên nào của Câu lạc bộ InstaForex đều có cơ hội tích lũy và nhận được tiền thưởng bổ sung thêm cho mỗi chương trình bonus lên đến 10% của số tiền thưởng tiêu chuẩn.

Đăng kí tài khoản giao dịch trực tiếp

Bạn có thể đăng kí tài khoản giao dịch trực tiếp tại. Bạn có thể mở tài khoản của bất kìa loại tiền tệ nào dể có thể nhận tiền thưởng.

More

* Chỉ dành cho những khách hàng đăng kí lần đầu. Nếu bạn là chủ của tài khoản bonus của InstaForex thì bạn có thể bắt đầu từ bước 2.

Gửi tiền

Để nhận tiền thưởng Welcome, bạn nên kích hoạt tài khoản giao dịch của bạn bằng việc gửi bất kì khoản tiền nào vào tài khoản bằng bất kì cách nào.

More

Đăng kí nhận thưởng

Sau khi đăng kí tài khoản trực tiếp, bạn sẽ được yêu cầu điền vào bản đăng kí nhận thưởng 30% và cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản giao dịch của bạn.

More

Nhận tiền thưởng Welcome cho tài khoản giao dịch

Sau khi đăng kí tài khoản trực tiếp, bạn sẽ được yêu cầu điền vào bản đăng kí nhận thưởng 30% và cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản giao dịch của bạn.

More

30% Tiền thưởng
Rút lợi nhuận Cho phép
Xác nhận Không yêu cầu
Số tiền thưởng tối đa Vô hạn
Nguyên tắc ghi có Đối với mỗi ký quỹ mới
Các khoản tiền thưởng tương thích Tiền thưởng
Câu lạc bộ
Có thể sử dụng cho các khách hàng mới Có sẵn
Có thể sử dụng cho những người giữ nhiều tài khoản Có sẵn
Số lượng phiếu dành cho việc rút tiền thưởng X*3 số lượng phiếu InstaForex, trong đó X là tổng số tiền của tất cả các khoản tiền thưởng được nhận
Đòn bẩy tối đa 1:1000
Đầu tư PAMM Not Available
Dừng lỗ 10%

InstaForex Club

InstaForex cung cấp cho khách hàng một cơ hội tuyệt vời để tăng tiền thưởng cho tất cả các tài khoản tiền gửi vào tài khoản giao dịch. Bây giờ tất cả mọi người có thể tăng mức tiền thưởng tiêu chuẩn từ 30% lên đến 40%. Bạn có thể có được lợi ích như vậy sau khi gia nhập vào câu lạc bộ thượng lưu InstaForex Club -. Ngoài việc được hưởng các ưu đãi cho việc tham gia vào các cuộc thi và chiến dịch của InstaForex, bất kỳ thành viên nào của Câu lạc bộ InstaForex đều có cơ hội tích lũy và nhận được tiền thưởng bổ sung thêm cho mỗi chương trình bonus lên đến 10% của số tiền thưởng tiêu chuẩn.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback